عبــــور

من پر بودم از

ترانه های عاشقانه!

پر بودم از اشعار رسیدن!

خواستن!

زندگی!

 

من پر بودم از رنگهای

زیبای احساس!

پر از عشقهای بی انتها!

پر از جاودانگی!

 

من پر بودم از

نگاه های عمیق عشق!

 

من

گرم بودم از تو!

 

اما تو

نخواستی!!

 

اشکالی ندارد

شکایتی نمی کنم!

 

چرا که از سویی دیگر، من

پرم از استقامت سرو!

پر از پلهای محکم صبر!

 

اشکالی ندارد

شاید

شبیه من نیستی!

 

باشد!

فرض می کنم

هیچ وقت نبودی!

خاموشت می کنم!

 

گمان مکن

این حرف برایم راحت است

اما

می گذرم از تو!

تو مال ِ خودت!!...

/ 3 نظر / 20 بازدید
ریحانه

واقعا سخته گذشتن کمتر کسی میتونه بگذره